REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I RODO

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.emirol.pl . Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

SPRZEDAWCĄ i równocześnie ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:

Emirol Emilia Suwała

Ul. Kazimerza Pużaka 8/61

31-316 Kraków

NIP: 539-149-23-39

Regon: 362934021

 e-mail: sklep@emirol.pl

1. Postanowienia ogólne.

Zakres działalności - sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej części do ciągników i maszyn rolniczych.

SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia

a. Termin realizacji zamowienia należy potwierdzić telefonicznie. Większość zamówień realizowanych jest w ciągu 24 h.

b. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

3. Ceny towarów.

a. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

b. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.

c. Ceny mogą uleć zmianie, uzależnione jest to z rosnącymi cenami eksplatacyjnymi oraz produkcyjnymi.

4. Formy płatności:

a. Za pobraniem - przy odbiorze płatność dla kuriera;

b. Przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia;

c. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym - odbiór w siedzibie firmy należy powtierdzić telefonicznie.

5. Reklamacje

a. W przypadku złożenia reklamacji przez Odbiorcę należy przesłać do dostawcy wypełniony formularz reklamacyjny na adres e-mail: sklep@emirol.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

b. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty otrzymania formularza pisemnego.

c. Zwroty towarów mogą być realizowane przez przesyłki kurierskie, pocztowe.

- zwrot towaru przy odbiorze osobistym jest dobrą wolą sprzedawcy.

d. Odsyłany towar powinien zawierać oryginalne, nie zniszczone  opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

e. Po uzgodnieniu przez  strony można dokonać zwrotu towaru nowego w przeciągu 14-dni od daty zakupu. Towar taki jednak nie może nosić śladów montażu.

RODO

  Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (zwane  dalej:RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Emirol Emilia Suwała.

2. Inspektorem ochrony danych jest Pani: Emilia Suwała

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów prowadzenia działań handlowych między Państwem a firmą Emirol Emilia Suwała.

4. Firma Emirol Emilia Suwała nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem na potrzeby wykonania dodatkowych usług lub pdjętych dziłań przy sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Emirol Emilia Suwała .

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Panię/Pana.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące prawo gdy były prowadzone działania handlowe, finansowe lub rozliczeniowe w innym przypadku będą usuwane po 1 roku lub na żądanie.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.